Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Misyonumuz

Misyonumuz:

 

 

Üniversitemiz mali ve mali olmayan tüm kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, İç Denetim uygulamaları ile sürekli ve disiplinli bir şekilde değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, üniversitemizin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaç ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaktır.