Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Hakkımızda

Kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlayan iç denetim, Türk Kamu Yönetimine 24.12.2003 tarih, 25326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile giriş yapmıştır.

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ihdas edilen ve 2006/10829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize tahsis edilen 3 adet İç Denetçi kadrosunun tamamına atama yapılmış ve Rektörlük Makamının 18/12/2013 tarihli onayı ile Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuş olup, Başkanlığımızda A2 Sertifika düzeyine sahip üç İç Denetçi görev yapmaktadır.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!

BAĞLANTILAR