Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Kamuda İç Denetim Tanıtım Filmi