Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Yönergesi

Ekler

 İç Denetim Yönergesi.pdf