Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İç Denetim Birimi Başkanlığı